Drukuj stronę Otwórz stronę jako pdf
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE KWESTO Sp. z o.o.

Właścicielem sklepu internetowego www.kwesto.pl jest Kwesto Polska Sp. z o.o. (będąca częścią grupy Kwesto) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Księgarskiej 3 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000393, NIP: 897-16-56-210. Przedmiotem działalności jest przede wszystkim sprzedaż wyposażenia dla biur, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych obiektów. Wszystkie produkty na stronach internetowych sklepu są nowe.

 

§ Oferta handlowa
a) przeznaczona jest dla firm oraz instytucji;
b) wszystkie ceny zawarte w ofercie sa cenami netto bez uwzglednienia podatku od towarów i uslug VAT;
c) w momencie ukazania sie niniejszej oferty handlowej, poprzednie oferty traca swoja waznosc;
d) warunki handlowe Zamawiajacego odrebne od powyzszych wymagaja akceptacji KWESTO Sp. z o.o.

§ Zamówienia i fakturowanie dostaw

a) zamówienie winno zawierac dane o ilosci i rodzaju towaru,moze byc skladane faksem, telefonicznie, poczta, poprzez internet;
b) zamówienia sa potwierdzane kazdorazowo na druku "potwierdzenie zamówienia", który stanowi informacje o przyjeciu zamówienia do realizacji wedlug warunków handlowych podanych na niniejszej stronie;
c) fakturowanie dostaw jest dokonywane po przekazaniu towarów firmie spedycyjnej;
d) sprzedawca zastrzega sobie mozliwosc zmiany cen, z uwzglednieniem aktualnych na dany dzien stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut z uprzednim uzgodnieniem z Zamawiajacym;
e) rezygnacja z zamówienia moze byc zaakceptowana wylacznie po uzgodnieniu przez dyrekcje naszej firmy

§ Warunki dostawy
a) sprzedawca dolozy nalezytej starannosci dla dotrzymania ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu nastepstw zwiazanych z opóznieniem w dostawie, dopuszczalne sa dostawy czesciowe;
b) wyroby dostarczamy bezplatnie na adres odbiorcy.
c) dostawa realizowana jest na adres odbiorcy. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez odbiorce na zleceniu, które musi byc adresem pocztowym, gdzie odbiorca bedzie mógl pokwitowac dostawe towaru;
d) wyladunek z pojazdu i czynnosci z tym zwiazane (wniesienie do biura, magazynu, usuniecie opakowania, montaz itp.) naleza do obowiazków odbiorcy towaru;
e) terminy dostaw sa liczone w tygodniach od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia.

§ Warunki platnosci
a) termin platnosci wynosi 15 dni od daty wystawienia faktury VAT;
b) sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki, przedplaty lub pobrania w wysokosci ustalonej z zamawiajacym;
c) sprzedawca bedzie naliczac odsetki ustawowe od nieterminowej zaplaty faktur za kazdy dzien zwloki;
d) dniem zaplaty jest dzien wplywu naleznosci za towar lacznie z podatkiem VAT na rachunek sprzedajacego, dniem naliczenia podatku VAT jest dzien przekazania towarów firmie spedycyjnej.

§ Warunki gwarancji oraz odpowiedzialnosc za wady towaru
a) wyroby objete sa 36 miesieczna gwarancja od dnia sprzedazy (tj. od dnia odbioru towaru);
b) dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady objete gwarancja jakosci w przypadku, gdy wady te spowodowane byly po odbiorze przez odbiorce, okolicznosciami zewnetrznymi, których nie spowodowal dostawca lub firma spedycyjna;
c) utrata gwarancji nastepuje w momencie uzytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja obslugi, naprawami i przeróbkami we wlasnym zakresie oraz uszkodzeniami powstalymi z winy uzytkownika;
d) naprawa gwarancyjna nie obejmuje takze czynnosci przewidzianych w instrukcji obslugi, do których wykonania zobowiazany jest uzytkownik rzeczy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, gwarancja nie jest objete zuzycie eksploatacyjne;
e) odbiorca ma obowiazek sprawdzenia towaru bezposrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstalego podczas transportu, winien wyraznie zaznaczyc ten fakt na liscie przewozowym;
f) reklamacje wad ukrytych nalezy zglosic niezwlocznie po ich stwierdzeniu;
g) reklamacje sklada sie pisemnie, decydujaca jest data wyslania, w przypadku wad jakosci reklamacja musi byc udokumentowana próbka wadliwego towaru lub urzedowym stwierdzeniem wady. W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytulu reklamacji nie maja wyplywu na obowiazek zaplacenia faktury w pelnej wysokosci;
h) miejscem wykonania zobowiazan wynikajacych z odpowiedzialnosci za wady jest siedziba dostawcy;
i) o dbiorca oprócz roszczen wynikajacych z wad towaru nie ma prawa do odszkodowania, m.in. z tytulu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami.

§ Zwrot dostarczonego towaru jest mozliwy po uprzednim uzgodnieniu

Mozliwosc zwrotu dostarczonego do Panstwa towaru jest mozliwa po uprzednim uzgodnieniu zwrotu z Dzialem Handlowym KWESTO. Warunkiem przyjecia zwrotu jest wyslanie na koszt Zwracajacego wylacznie nieuzywanego towaru w oryginalnym opakowaniu, do 30 dni od daty dostawy zamówienia do Panstwa. Prawo zwrotu nie przysluguje Panstwu w przypadku zamówien specjalnych wykonanych na Panstwa indywidualne zyczenie.

§ Ochrona danych osobowych – artykuł do OWH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę jest wykonanie umowy, wypełnienie obowiązków ustawowych lub uzasadniony interes sprzedawcy, ewent. zgoda klienta, jeżeli jest niezbędna do danego przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w minimalnym zakresie, w okresie niezbędnym i wyłącznie w związku ze sprzedażą towarów i usług dostawcy, lub oferowaniem podobnych towarów i usług.

Jeżeli do przetwarzania danych osobowych jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą, dane osobowe są przetwarzane w okresie trwania zgody. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w jakikolwiek sposób na dane kontaktowe wymienione poniżej.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia, oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu lub prawo zwrócić się do urzędu nadzoru, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli będzie uważał, że sprzedawca przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem prawa.

Klient otrzymał wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.kwesto.pl.


§ Pozostale warunki
Niniejsze ogólne warunki handlowe maja zastosowanie do wszyskich umów kupna-sprzedazy dotyczacych dostawy towaru wedlug oferty KWESTO zawartych miedzy odbiorca i dostawca. W pozostalych sprawach nie ujetych w powyzszych warunkach handlowych obowiazuja stosowne przepisy dotyczace umów sprzedazy zawarte w Kodeksie Cywilnym.

KWESTO Sp. z o.o.
 

ZOBACZ NASZ SKLEP W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Sklep internetowy Kwesto jest teraz dostępny także w nowej wersji mobilnej, którą stale dla Państwa modernizujemy.
Wypróbuj sklep mobilny
Porównanie produktów