Drukuj stronę
Wyszukiwanie przez nawigację

W naszym sklepie online asortyment jest podzielony na kategorie wg produktów, niezależnie od miejsc zastosowania. Umożliwia to szybkie wyszukiwanie i pozwala na filtrowanie wg właściwości specyficznych dla produktów. Prowadzone wyszukiwanie produktów za pomocą stron nawigacji pozwala na szybsze dotarcie do celu.


Wybór wybranej kategorii produktu.


Jednym kliknięciem można wybrać wymaganą kategorię na pasku nawigacji, znajdującym się pod obszarem „Nasz asortyment“. Po najechaniu na nią kurosem myszy tuż obok pojawi się nawigacja bezpośrednia do podkategorii.

 

Wyszukiwanie przez nawigację

Wybierz żądaną podkategorię

Podkategorie zostaną po pierwsze wyświetlone w postaci listy w lewym obszarze nawigacji, a po drugie po ponownym kliknięciu na kategorię główną zostaną jeszcze raz pokazane w postaci kategorii obrazkowych. Żądaną kategorię można wybrać zarówno z listy jak również za pomocą kategorii obrazkowych.

 

Wybór kategorii

Wyszukiwanie dowolnego tekstu

Jeżeli wybrałeś dostęp na środku, z prawej strony okna wyszukiwania, masz następujące możliwości wyszukiwania: Wprowadzenie tekstu, np. nazwy produktu do pola wyszukiwania lub wyszukiwanie wg numeru zamówienia/numeru artykułu. Zostanie wyświetlone przejrzyste zestawienie wyników wyszukiwania ze zdjęciami, nazwami produktów i cenami.

 

Ponadto można otworzyć określoną stronę katalogu. W tym celu wystarczy po prostu kliknąć na pole „Szukane hasło/numer artykułu“ i wybrać „Strona katalogu“ oraz podać szukaną stronę.

 

 

 

Wyszukiwanie dowolnego tekstu

Możliwości wprowadzania


Pojedyncze hasło: Przykład: „Wózek“
Wyniki wyszukiwania pokażą wszystkie artykuły, które zawierają w opisie słowo „Wózek“. W kolejnym kroku możesz przefiltrować wyniki po lewej stronie pod kątem wybranej kategorii oraz cech produktu.

Kilka haseł: Przykład: „Wózek magazynowy z aluminium“
Wyniki wyszukiwania ukazują wszystkie artykuły, które zawierają w opisie słowa „Wózek magazynowy“ i „Aluminium“. Jeżeli brak jest artykułów zawierających wszystkie słowa, w wynikach wyszukiwania zostaną pokazane artykuły zawierające co najmniej jedno z wprowadzonych haseł. Spójniki i przyimki takie, jak „z“, „i“, „lub“ itp. zostaną automatycznie zignorowane przy wyszukiwaniu.

Wyszukiwanie numeru artykułu: Przykład: 101421
W wynikach wyszukiwania wyświetlane są artykuły o numerze zamówienie/ numerze artykułu „101421“. Możliwe jest również wprowadzenie danych w formacie „XX 101 421“ w sposób wydrukowany w katalogu. Podczas wyszukiwania prawidłowy numer zamówienia/ numer artykułu zostanie automatycznie rozpoznany.

 

Strona katalogu: Przykład: 345
W wyniku wyszukiwania zostanie wyświetlona mapa strony, pokazująca wszystkie odwzorowywane/powiązane artykuły na stronie katalogu oraz pdf strony katalogu.
 

Wskazówki:
 

- Funkcja wyszukiwania nie rozróżnia wielkich i małych liter.
- „Operatory logiczne“ jak AND, OR nie są konieczne. Logika wyszukiwania haseł wielofrazowych została opisana w ustępie „Kilka haseł“.
- Funkcjonalność „Wildcard“ (wyszukiwanie ze znakiem wieloznacznym*) jest nieaktywna. Znak * jest ignorowany.
- W razie pomyłki przy wprowadzaniu danych przy wyszukiwaniu, zapytanie zostanie skorygowane automatycznie i pojawi się pytanie, czy chodziło Ci o inne hasło.

Wynik wyszukiwania standardowo odzwierciedla produkty najwierniej spełniające kryteria wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania można posortować wg ceny (rosnąco lub malejąco) lub alfabetycznie.

 

 

Funkcje filtrowania

W zależności od wybranej kategorii produktów i podkategorii w lewym obszarze nawigacji zostaną wyświetlone specyficzne kryteria filtrowania, które pozwalają na zawężenie kryteriów wyszukiwania zgodnie ze swoimi życzeniami.

I tak na przykład wyszukując szafy biurowe można się posłużyć filtrem „Wysokość“, „Szerokość“, ograniczając ilość wyników wyszukiwania.

 

 

 

Funkcja filtrowania wg wyszukiwania

 

 

Kryteria filtrowania są indywidualne dla produktów i dostępne w zależności od podkategorii. Filtr „Cena“ jest pokazywany dla każdej podkategorii. Podczas wyszukiwania za pomocą filtrów wyświetlone zostaną tylko artykuły odpowiadające wybranym kryteriom. Wyszukiwanie zostanie jeszcze bardziej zawężone, w zależności od wybranych kryteriów filtrowania. Użytkownik może wybrać, ile filtrów zostanie użytych podczas wyszukiwania. W przypadku poszukiwania np. szafy biurowej w cenie między 400 – 500 € o określonych wymiarach, należy najpierw wybrać na stronie startowej kategorię produktu „Szafy“, następnie podkategorię „szafy biurowe“ a następnie wykorzystać filtr „Cena“ i w odpowiednim polu podać ceny 400 € i 500 €, a następnie kolejny filtr „Wysokość“, „Szerokość“ i „Głębokość“.

 

 

Filtrowanie na stronie szczegółów produktu

Również na stronie szczegółów artykułu można według życzenia ograniczyć wyświetlane elementy. Jest to szczególnie przydatne w przypadku artykułów o wielu wersjach (wybór kolorów i rozmiarów).


Funkcja te jest dostępna jednak tylko w widokach „Galeria“ i „Lista“.


W tym celu należy po prostu nad artykułem wybrać do dwóch kryteriów filtrowania. Widok wyświetlanych artykułów zostanie automatycznie zawężony do odpowiednich produktów. Za pomocą ikony „X“, znajdującej się z prawej strony, można w dziecinnie prosty sposób usunąć wybrane filtry, co spowoduje ponowne wyświetlenie wszystkich wersji produktu.

Usuwanie filtra

Aby ponownie usunąć filtr w lewej nawigacji, wystarczy porostu kliknąć w górnym rogu na ikonę „X“ wybranej wartości. Jeśli chcesz usunąć na raz wszystkie filtry, to można to zrobić przy użyciu ikony „X“ znajdującej się obok punktu „Usuń wszystkie filtry“. 

ZOBACZ NASZ SKLEP W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Sklep internetowy Kwesto jest teraz dostępny także w nowej wersji mobilnej, którą stale dla Państwa modernizujemy.
Wypróbuj sklep mobilny
Porównanie produktów