Drukuj stronę

O firmie

Adres:
KWESTO Sp. z o.o.
ul. Księgarska 3
51-180 Wroclaw

Tel: 71 78 76 900
Tel: 71 33 31 484
Tel: 606 106 372
Fax: 71 78 76 910

E-Mail:kwesto@kwesto.pl

Dyrektor:
Sylwia Kostecka

Siedziba:
Wrocław
NIP: 897-16-56-210
Regon: 932627341
Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000000393; Kapitał Zakładowy: 700.000 zł

Przypisy prawne / prawo autorskie
Informacje, przedstawione na stronie internetowej, podlegają ciągłej kontroli i aktualizacji przez firmę KWESTO. Mimo usilnych starań dane między aktualizacjami mogą ulegać zmianie. Za poprawność, kompletność i aktualność nie możemy przyjmować odpowiedzialności. To dotyczy także wszystkich innych stron internetowych, do których wysyła się za ich pośrednictwem hyperlink. Za treść stron internetowych, do których jest dostęp poprzez takie połączenie firma KWESTO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Firma KWESTO Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w prezentowanych informacjach. Treść i struktura strony internetowej firmy KWESTO Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Powielanie, rozszerzanie, publikowanie, zmiany, przekazanie do dyspozycji osobom trzecim lub przetwarzanie wszelkich elementów strukturalnych, zwłaszcza tekstów, części tekstów, materiałów zdjęciowych, diagramów, programów i elementów designowych wymaga uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody firmy KWESTO Sp. z o.o..

ZOBACZ NASZ SKLEP W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Sklep internetowy Kwesto jest teraz dostępny także w nowej wersji mobilnej, którą stale dla Państwa modernizujemy.
Wypróbuj sklep mobilny
Porównanie produktów