Drukuj stronę
Spełniamy wymagania Dyrektywy Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)Europejska Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment) reguluje kwestie zapobiegania, redukcji i utylizacji zwiększającej się ilości złomu elektrycznego pochodzącego z nieużywanych już urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WEEE zobowiązuje wszystkie podmioty wprowadzające te towary do obrotu do odbioru i ekologicznej utylizacji tych właśnie urządzeń.

W związku z tym przeprowadziliśmy konieczny proces rejestracji i włączyliśmy się do licencjonowanego systemu utylizacji.

W ten sposób w pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów Dyrektywy Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE.

PRZEŁĄCZYĆ DO WERSJI ZOPTYMALIZOWANEJ DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH?

Sklep internetowy Kwesto dostępny jest teraz również w wersji mobilnej, która jest na bieżąco aktualizowana.
Wypróbuj widok mobilny
Porównanie produktów