Drukuj stronę

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój jest głównym tematem filozofii firmy wszystkich jednostek organizacyjnych należących do grupy TAKKT. Działania personelu kierowniczego grupy TAKKT stanowią wzór do naśladowania dla jej pracowników. Zrównoważony rozwój jest zauważalny w różnych sferach aktywności grupy TAKKT AG. Podczas planowania codziennych czynności, zrównoważony rozwój musi stanowić ich integralną część, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć i wdrożyć zrównoważony system w firmie. Zrównoważone działanie oznacza zintegrowanie ekonomicznych, ekologicznych i społecznych aspektów w działaniach wewnątrz firmy.

Przejrzyste raportowanie – Raport zrównoważonego rozwoju

Grupa TAKKT w raporcie zrównoważonego rozwoju, sporządzonym wg standardu GRI (Global Reporting Initiative), informuje, w jaki sposób można osiągnąć wyznaczone cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Raport GRI charakteryzuje się szczególną przejrzystością i dokładnością. W ramach raportu, grupa TAKKT AG prezentuje się Państwu zarówno w liczbach i faktach, jak i poprzez wartości firmy i przykłady działania.
Pomyślnie wdrożone działania optymalizacyjne oraz gotowość do ciągłego ulepszania pozostawiają pozytywne wrażenie. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegółowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2014 „We deliver“.

Cel – TAKKT jako wzór

Celem spółki TAKKT jest objęcie pozycji światowego lidera w specjalistycznym handlu wysyłkowym w branży wyposażenia dla biznesu, a do roku 2016 stanie się wzorem w swojej branży w kwestii zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć tę pozycję, należy spełnić kilka istotnych celów pośrednich.

Poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Dostawców w branży zakupów, planowane jest przykładanie dużej wagi do zrównoważonego gospodarowania zarówno przez kontrahentów i dostawców, jak i przez samą firmę. Dostawcy są oceniani według istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy grupy TAKKT z całego świata mogą czuć się związani z przedsiębiorstwem dzięki uczciwym warunkom pracy oraz możliwościom kształcenia i dokształcania się.

Pracownicy jednostek organizacyjnych należących do grupy TAKKT powinni w dalszym ciągu mieć możliwość pozostania aktywnymi społecznie w swojej lokalnej strukturze i otrzymywania wsparcia dla projektów społecznych, z pomocą firmy, zależnie od przepracowanych godzin.

Ponadto w dalszym ciągu należy polepszać sposoby oddziaływania na klimat poprzez oszczędną gospodarkę zasobami, a także rozbudowywanie sieci wysyłkowej jako neutralnej pod względem emisji CO2.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem wiąże się ze strategią, która powinna przynieść firmie korzystny wzrost przy stale zrównoważonej gospodarce. Zostanie to osiągnięte poprzez ścisłe kontakty z klientami, poprawę jakości produktów i obsługi oraz rozwój handlu elektronicznego. Ponadto poprawa jakości i bezpieczeństwa w branży zakupów oraz akwizycja dalszych platform handlowych i klientów mogą w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W 2011 roku grupa TAKKT ustanowiła program zrównoważonego rozwoju SCORE (Sustainable Corporate Responsibility), zgodnie z którym zarządzanie zrównoważonym rozwojem jest postrzegane jako wspólne zadanie wszystkich jednostek koncernu na wszystkich poziomach tworzenia wartości.

W roku 2012 firma rozpoczęła aktywne wspieranie inicjatywy ONZ Global Compact, której podstawy składają się z dziesięciu ogólnie uznanych zasad w obszarach praw człowieka, norm pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Celem bieżącego raportu jest osiągnięcie poziomu „Advanced Level“ w ramach inicjatywy Global Compact.

Na podstawie dążeń do zapoczątkowania ciągłego rozwoju, grupa TAKKT ustanowiła strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Responsibility) w obrębie sześciu centralnych pól działania:
 

  1. Pole działania Zakupy – Długofalowa oferta produktów i oceny dostawców
  2. Pole działania Logistyka – Oferta skompensowanych pod względem CO2 dróg wysyłki towarów
  3. Pole działania Marketing – Redukcja papierowych materiałów reklamowych, redukcja emisji CO2, wzrost FSC i PEFC
  4. Pole działania Zasoby/Klimat – Systemy zarządzania środowiskiem, działania mające na celu oszczędność energii i ochronę środowiska
  5. Pole działania Pracownicy – Systematyczny program rozwoju personelu
  6. Pole działania Społeczeństwo – Umożliwienie pracownikom wspierania projektów i instytucji społecznych

 

Zrównoważony rozwój oraz ochrona klimatu i środowiska są zatem silnie osadzone w podstawowej działalności firmy przez przejęcie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, osadzonym zarówno w produkcji, jak i marketingu oraz dystrybucji. Od roku 2012 osiągnięcia grupy TAKKT pod względem zrównoważonego rozwoju uległy znacznej poprawie . Zrównoważony rozwój w firmie wymaga dialogu i komunikacji wszystkich stron oraz gotowości do poniesienia odpowiedzialności za siebie i swoje działanie, pośrednio i bezpośrednio także za innych oraz za środowisko.

ZOBACZ NASZ SKLEP W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Sklep internetowy Kwesto jest teraz dostępny także w nowej wersji mobilnej, którą stale dla Państwa modernizujemy.
Wypróbuj sklep mobilny
Porównanie produktów